Sopocka Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców
rok zał. 1990
  ENGLISH  POLSKI  中文   TÜRKÇE  DEUTSCH  日本語  РУССКИЙ
Jesteśmy jedyną prywatną szkołą językową na Pomorzu,
będącą pod kuratelą Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Regulamin

1. Przy zgłoszeniu Uczestnik wypełnia „Registration Form” oraz wpłaca bezzwrotną zaliczkę.
2. Termin zakończenia zapisów na kursy nie jest określony.
3. Pełna wpłata za kurs musi zostać uiszczona w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
4. Opłata może być uiszczona w dolarach, złotówkach lub innej walucie wymienialnej. Wymiana odbywa się na podstawie aktualnego w danym dniu kursu NBP.
5. Warunki rezygnacji: -50 % wartości kursu, jeżeli rezygnacja zostaje zgłoszona przed rozpoczęciem kursu (nie dotyczy osób starających się o wizę lub o kartę pobytu). Po rozpoczęciu kursu rezygnacje nie są uwzględniane . Rezygnacja powinna zostać złożoną na piśmie w sekretariacie Szkoły.
6. Szkoła nie zwraca pieniędzy za kurs jeśli niedoszły student nie dostał wizy/zezwolenia na pobyt tymczasowy z następujących powodów:
- nie dostarczył wymaganych dokumentów;
- nie wykazał, że ma wystarczające środki finansowe na pobyt w Polsce;
- z innych powodów, gdzie można uznać, że wiza/zezwolenie na pobyt nie zostały mu wydane z jego winy
7. Szkoła rezerwuje sobie prawo do umieszczenia Uczestnika kursu w grupie na odpowiednim dla niego poziomie.
8. Zajęcia odbywają się w grupach od 3 do 10 osób. Kursy intensywne 'plus' to 25 lekcji ( po 45 minut każda ) w tygodniu.
9. Jeżeli w grupie jest 3 lub więcej Uczestników – kurs odbywa się w wymiarze 25 lekcji w tygodniu, jeżeli 2 kurs obejmuje 20 lekcji w tygodniu, w przypadku 1 - 15 lekcji w tygodniu.
10. Nauczyciel, mając na względzie uzyskanie jak najlepszych wyników w nauce każdego uczestnika może zaproponować zmianę grupy na inną na odpowiednim poziomie.

Designed and Developed by VEBOX
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!